Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường thủy

admin

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường thủy * Điều kiện của người tham gia vận tải hàng hóa nguy hiểm 1. Thuyền viên làm việc trên phương tiện chuyên dùng vận tải xăng, dầu, khí hóa lỏng, hóa chất phải được đào … Đọc tiếp “Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường thủy”

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ

admin

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ 1. Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp. 2. Điều kiện của người lao động khi tham gia vận chuyển hàng nguy hiểm 2.1. Người điều khiển phương … Đọc tiếp “Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ”

Điều kiện đối với kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa

admin

Điều kiện đối với kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa 1. Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức. 2. Người kinh … Đọc tiếp “Điều kiện đối với kinh doanh vận tải đa phương thức nội địa”

Điều kiện đối với kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

admin

Điều kiện đối với kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế 1. Doanh nghiệp, Hợp tác xã Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi có đủ các điều kiện sau đây: 1.1 Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành … Đọc tiếp “Điều kiện đối với kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế”

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

admin

Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không 1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không 1.1. Có bản sao chụp quyết định thành lập cơ sở hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các … Đọc tiếp “Điều kiện đối với cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không”

Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay

admin

Điều  kiện đối với kinh doanh dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay 1. Có các cơ sở cung cấp dịch vụ và hệ thống kỹ thuật, thiết bị được Bộ Giao thông vận tải cấp giấy phép khai thác; 2. Do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Văn bản quy phạm … Đọc tiếp “Điều kiện đối với kinh doanh dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay”