Giới thiệu Luât Phúc Khánh

       Giới thiệu Công ty Luât Phúc Khánh:

        Hãng Luât Phúc Khánh – Duc Long Law Firm được thành lập từ những luật sư có Tâm và có Tầm dựa trên phương châm hoạt động “Lợi ích của bạn là trách nhiệm của tôi”. Với đông đảo đội ngũ luật sư, luật gia, các chuyên gia luật kinh tế, cùng các luật sư cộng sự có trình độ chuyên môn, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Luât Phúc Khánh không ngừng nâng cấp các dịch vụ và cam kết cung cấp các dịch vụ với chất lượng cao nhất và chuyên nghiệp nhất tới khách hàng. Luât Phúc Khánh đã có những bước phát triển không ngừng về chiều sâu chất lượng dịch vụ và rộng phạm vi dịch vụ, chúng tôi xây dựng được hệ thống khách hàng doanh nghiệp trên nhiều tỉnh thành trên toàn quốc và tự hào đồng hành góp phần mang lại những giá trị gia tăng cho doanh nghiệp từ việc phát hiện và ngăn ngừa những rủi ro pháp lý.

       Công ty Luât Phúc Khánh

        Công ty Luât Phúc Khánh luôn cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, với chất lượng và độ tin cậy cao nhất cùng các giải pháp toàn diện và sáng tạo cho các vấn đề của khách hàng với chi phí hoàn hảo nhất. Luât Phúc Khánh là một trong những Công ty luật hàng đầu đề lĩnh vực Doanh nghiệp, thương mại, lao động, dân sự và hợp đồng…bên cạnh đó cùng với sự phát triển lớn mạnh của website: www.luatphuckhanh.vn chuyên tư vấn các thủ tục pháp lý online và hoàn toàn miễn phí trong các lĩnh vực Doanh nghiệp, Lao động, Dân sự, Hình Sự, Tài chính – thuế, Đất đai, Sở hữu trí tuệ, Hợp đồng… cùng với hệ thống kiến thức văn bản pháp lý tốt nhất và đầy đủ nhất. Đặc biệt sự ra đời của https://www.luatphuckhanh.vn/ sẽ đem đến cho khách hàng những tiện ích dịch vụ pháp lý bởi sự đầy đủ và nhanh chóng trong việc tìm kiếm các thông tin pháp lý, những giải đáp pháp lý cũng như thực hiện các yêu cầu dịch vụ cho khách hàng.
         Năm 2017 Công ty Luât Phúc Khánh hợp tác với Quỹ đầu tư iShare về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 1. Do vậy, Luât Phúc Khánh luôn mang đến cho các bạn khởi nghiệp những ưu đãi thấp nhất và chất lượng dịch vụ cao nhất. Dưới đây là hệ thống dịch vụ mà Luât Phúc Khánh cung cấp cho Doanh nghiệp và cá nhân trong các lĩnh vực sau đây:

1. DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP:

2. DỊCH VỤ THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP:

3. DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP:

4. DỊCH VỤ CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

5. DỊCH VỤ GIẢ THỂ DOANH NGHIỆP:

6. DỊCH VỤ MUA BÁN DOANH NGHIỆP:

7. DỊCH VỤ NỘI BỘ, TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP:

8. DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DOANH NGHIỆP

9. DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ:

10. DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN DOANH NGHIỆP:

11. DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DOANH NGHIỆP:

12. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP CON:

13. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

14. DỊCH VỤ THAY ĐỔI SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

15. DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

16. DỊCH VỤ PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG:

17. DỊCH VỤ PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH:

18. DỊCH VỤ PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI & NHÀ Ở:

19. DỊCH VỤ PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ & DI CHÚC:

20. DỊCH VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ:

21. DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT QUA TỔNG ĐÀI

MỘT SỐ DỊCH VỤ CHI TIẾT CỦA CÔNG TY LUẬT ĐỨC LONG:

I. DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP:

1. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp chung;

2. Dịch vụ Thành lập Công ty Cổ phần

3. Dịch vụ Thành lập Công ty TNHH 2 TV

4. Dịch vụ Thành lập Công ty TNHH 1 TV cá nhân

5. Dịch vụ Thành lập Công ty TNHH 1 TV tổ chức

6. Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

7. Dịch vụ Thành lập Công ty Hợp Danh

8. Dịch vụ Thành lập Chi nhánh

9. Dịch vụ Thành lập Văn phòng đại diện

10.Dịch vụ Thành lập địa điểm kinh doanh

11. Dịch vụ Thành lập Hộ kinh doanh

12. Dịch vụ Thành lập Hợp tác xã

13. Các dịch vụ thành lập khác.

II. DỊCH VỤ THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP:

1. Dịch vụ thay đổi doanh nghiệp

2. Dịch vụ Thay đổi Công ty cổ phần

3. Dịch vụ Thay đổi Công ty TNHH 2 TV

4. Dịch vụ Thay đổi Công ty TNHH 1 TV cá nhân

5. Dịch vụ Thay đổi Công ty TNHH 1 TV tổ chức

6. Dịch vụ Thay đổi doanh nghiệp tư nhân

7. Dịch vụ Thay đổi Công ty hợp danh

8. Dịch vụ Thay đổi hoạt động chi nhánh

9. Dịch vụ Thay đổi hoạt động VPĐD

10. Dịch vụ Thay đổi địa điểm kinh doanh

11. Dịch vụ Thay đổi hộ kinh doanh

12. Dịch vụ Thay đổi hợp tác xã

13. Dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp

14. Dịch vụ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

15. Dịch vụ thay đổi thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp

16. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

17. Dịch vụ thay đổi cổ đông, thành viên doanh nghiệp

18. Dịch vụ thay đổi khác.

III. DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP:

1. Dịch vụ Chuyển đổi doanh nghiệp

2. Dịch vụ Từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH 1 TV

3. Dịch vụ Từ Công ty TNHH 1 TV sang Công ty Cổ phần

4. Dịch vụ Từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH 2 TV

5. Dịch vụ Từ Công ty TNHH 1 TV sang Công ty TNHH 2 TV

6. Dịch vụ Từ Công ty TNHH 2 TV sang Công ty Cổ phần

7. Dịch vụ Từ Công ty TNHH 2 TV sang Công ty TNHH 1 TV

8. Dịch vụ Từ DNTN sang Công ty TNHH 1 TV

8. Dịch vụ Từ DNTN sang Công ty TNHH 2 TV

IV. DỊCH VỤ CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

1. Dịch vụ chia Doanh nghiệp

2. Dịch vụ Tách doanh nghiệp

3. Dịch vụ Hợp nhất doanh nghiệp

4. Dịch vụ Sáp nhập doanh nghiệp

V. DỊCH VỤ GIẢ THỂ DOANH NGHIỆP:

1. Dịch vụ Giải thể Doanh nghiệp

2. Dịch vụ Chấm dứt địa điểm kinh doanh

3. Dịch vụ Chấm dứt Hợp tác xã

4. Dịch vụ Chấm dứt hộ kinh doanh

5. Dịch vụ Chấm dứt hoạt động chi nhánh

6. Dịch vụ Chấm dứt VPĐD

7. Dịch vụ Giải thể Công ty cổ phần

8. Dịch vụ Giải thể Công ty Hợp danh

9. Dịch vụ Giải thể Công ty TNHH 1 TV cá nhân

10. Dịch vụ Giải thể Công ty TNHH 1 TV tổ chức

11. Dịch vụ Giải thể Công ty TNHH 2 TV

12. Dịch vụ Giải thể Doanh nghiệp tư nhân

VI. DỊCH VỤ MUA BÁN DOANH NGHIỆP:

1. Dịch vụ Mua bán doanh nghiệp

2. Dịch vụ mua Doanh nghiệp

3. Dịch vụ bán doanh nghiệp

VII. DỊCH VỤ NỘI BỘ, TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP:

1. Dịch vụ Nội bộ, tổ chức Doanh nghiệp

2. Dịch vụ xây dựng quy trình doanh nghiệp

3. Dịch vụ rà soát văn bản doanh nghiệp

4. Dịch vụ xây dựng văn bản quy chế

5. Dich vụ tổ chức doanh nghiệp

6. Dịch vụ pháp chế Doanh nghiệp

VIII. DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ DOANH NGHIỆP

1. Dịch vụ về Thuế

2. Dịch vụ tư vấn Thuế – Tài chính Doanh nghiệp

3. Dịch vụ kê khai thuế doanh nghiệp

4. Dịch vụ lập báo cáo tài chính

5. Dịch vụ kê khai thuế trọn gói

IX. DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ:

1. Dịch vụ cấp giấy phép Đầu tư

2. Dịch vụ xin dự án đầu tư

3. Thành Lập Công Ty có yếu tố nước ngoài

4. Dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam

5. Dịch vụ thành lập Chi nhánh Công ty nước ngoài tại Việt Nam

X. DỊCH VỤ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN DOANH NGHIỆP:

1. Dịch vụ Tư vấn thường xuyên

XI. DỊCH VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DOANH NGHIỆP:

1.1. Luật sư Tranh chấp doanh nghiệp

XII. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP CON:

1. Dịch vụ xin giấy phép con lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo

2. Lĩnh vực Giao thông vận tải

3. Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ

4. Lĩnh vực Nông nghiệp

5. Lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng

6. Lĩnh vực Tài nguyên & môi trường

7. Lĩnh vực Tư pháp

8. Lĩnh vực Thông tin & truyền thông

9. Lĩnh vực Văn hoá TT&DL

10. Lĩnh vực Xây dựng

11. Lĩnh vực Y tế

12. Lĩnh vực Công thương

XIII. DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

1. Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

22. Dịch vụ Đăng ký sáng chế

3. Dịch vụ Đăng ký bản quyền tác giả

4. Dịch vụ Đăng ký bảo hộ tên thuơng mại

5. Dịch vụ Đăng ký bảo hộ bố trí mạch tích hợp

6. Dịch vụ Đăng ký Bảo hộ Bí mật kinh doanh

7. Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

8. Dịch vụ Đăng ký quyền liên quan

9. Dịch vụ Đăng ký Chỉ dẫn địa lý

XIV. DỊCH VỤ THAY ĐỔI SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

1. Dịch vụ thay đổi, bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá

2. Dịch vụ thay đổi sáng chế

3. Dịch vụ thay đổi bản quyền tác giả

4. Dịch vụ thay đổi bảo hộ bố trí mạch tích hợp

5. Dịch vụ thay đổi bảo hộ tên thuơng mại

6. Dịch vụ thay đổi Bảo hộ Bí mật kinh doanh

7. Dịch vụ thay đổi Chỉ dẫn địa lý

8. Dịch vụ thay đổi quyền liên quan

9. Dịch vụ thay đổi kiểu dáng công nghiệp

XV. DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯỢNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ:

1. Dịch vụ chuyển nhượng bản quyền tác giả

2. Dịch vụ chuyển nhượng sáng chế

3. Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu hàng hoá

4. Dịch vụ chuyển nhượng Bí mật kinh doanh

5. Dịch vụ chuyển nhượng tên thuơng mại

6. Dịch vụ chuyển nhượng bố trí mạch tích hợp

7. Dịch vụ chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp

8. Dịch vụ chuyển nhượng Chỉ dẫn địa lý

9. Dịch vụ chuyển nhượng quyền liên quan

XVI. DỊCH VỤ PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG:

1. Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động

2. Dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động

3. Dịch vụ tư vấn nội quy lao động

4. Dịch vụ tư vấn thoả ước Lao động

5. Dịch vụ tư vấn Tiền lương

6. Dịch vụ tư vấn Kỷ luật lao động

7. Dịch vụ tư vấn vệ sinh an toàn lao động

8. Dịch vụ tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động

9. Dịch vụ tư vấn Đình Công

10. Dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động

11. Dịch vụ tư vấn Bảo hiểm

XVII. DỊCH VỤ PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH:

1. Dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình

2. Dịch vụ giải quyết tranh chấp ly hôn

3. Dịch vụ giải quyết ly hôn nhanh

4. Dịch vụ tư vấn giành quyền nuôi con

5. Dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng trước hôn nhân

6. Dịch vụ tư vấn về tài sản hôn nhân

XVIII. DỊCH VỤ PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI & NHÀ Ở:

1. Dịch vụ cấp sổ đỏ lần đầu

2. Dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3. Dịch vụ cấp giấy chứng nhận Quyền sở hữu Nhà ở

4. Dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án đầu tư

5. Dịch vụ sang tên, chuyển nhượng sổ đỏ

6. Dịch vụ sang tên, chuyển nhượng giấy chứng nhận nhà ở

7. Dịch vụ thay đổi thông tin sổ đỏ

8. Dịch vụ tách thửa đất đai

9. Dịch vụ cấp sổ đỏ nhà chung cư

10. Dịch vụ hợp nhất thửa đất

11. Dịch vụ kê khai biến động đất

12. Dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất

13. Dịch vụ chuyển nhượng đất chưa có sổ đỏ

14. Dịch vụ giải quyết tranh chấp đất đai, nhà ở

XIX. DỊCH VỤ PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ & DI CHÚC:

1. Dịch vụ tư vấn Thừa kế

2. Dịch vụ tư vấn Di chúc

3. Dịch vụ soạn văn bản Thừa kế

4. Dịch vụ soạn thảo văn bản Di chúc

5. Dịch vụ giải quyết tranh chấp Thừa kế, di chúc

DỊCH VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ:
1. 1. Dịch vụ luật sư bào chữa vụ án hình sự

2. Dịch vụ luật sư tham gia từ giai đoạn điều tra

3. Dịch vụ luật sư tư vấn trong vụ án hình sự

4. Dịch vụ luật sư bảo vệ trong vụ án hình sự

Trên đây là bài viết giới thiệu Công ty Luât Phúc Khánh. Mọi thông tin chi tết Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ: Công ty Luât Phúc Khánh.

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ LUẬT PHÚC KHÁNH

Văn phòng tại Hà Nội: Số 391 Nguyễn Xiển, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Văn phòng tại Hưng Yên: Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0934567104
Email: luatphuckhanh@gmail.com
www.luatphuckhanh.vn