9 bước cần làm sau thành lập Công ty, các vần đề về thuế cần phải biết

admin

9 BƯỚC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHỆP Bước 1: In và treo biển Công ty tại trụ sở chính. Bước 2: Mua chữ ký số điện tử. Bước 3: Kê khai lệ phí môn bài. Bước 4: Nộp lệ phí môn bài. Bước 5: Mở tài khoản ngân hàng. Bước 6: Thông … Đọc tiếp “9 bước cần làm sau thành lập Công ty, các vần đề về thuế cần phải biết”

Luật thuế – liên danh nhà thầu đối với hàng được miễn thuế VAT hàng nhập khẩu được pháp luật quy định như thế nào?

admin

Nội dung câu hỏi: Kính gửi văn phòng luật Luật Phúc Khánh , Tôi có một thắc mắc liên quan đến việc liên danh nhà thầu cho hàng được miễn thuế GTGT hàng nhập khẩu như sau: Công ty chúng tôi ( gọi tắt là Công ty A) có năng lực tài chính  liên danh với Công ty … Đọc tiếp “Luật thuế – liên danh nhà thầu đối với hàng được miễn thuế VAT hàng nhập khẩu được pháp luật quy định như thế nào?”

Quy định chi tiết

admin

Điều 213. Quy định chi tiết Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014./.

Hiệu lực thi hành

admin

Điều 212. Hiệu lực thi hành 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013 hết hiệu lực thi … Đọc tiếp “Hiệu lực thi hành”

Xử lý vi phạm

admin

Điều 210. Xử lý vi phạm 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường, cá nhân có thể bị … Đọc tiếp “Xử lý vi phạm”

Cơ quan đăng ký kinh doanh

admin

Điều 209. Cơ quan đăng ký kinh doanh 1. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; b) Phối hợp xây dựng, quản lý Hệ thống thông tin … Đọc tiếp “Cơ quan đăng ký kinh doanh”

Phá sản doanh nghiệp

admin

Điều 207. Phá sản doanh nghiệp Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

admin

Điều 206. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 1. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ … Đọc tiếp “Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện”